1

Evenementen 2022


Van carnavalsstad Aalst in het Scheldeland naar het Pajottenland in Vlaams-Brabant


Zondag 26 juni

Organisatie: Els, Mara, Daan & André


  Check je mailbox voor meer informatie

  Niets ontvangen? Contacteer dan het   
  secretariaat

Hoe inschrijven voor een evenement ?


Stort je deelnamegeld op onze clubrekening BE77 1030 4346 3142  BIC NICABEBB voor  de uiterste inschrijvingsdatum. Gelieve er steeds bij te willen vermelden over welk evenement het gaat, alsook het aantal ingeschreven personen en eventueel de keuze van de menu. We verwachten je dan op de dag van de rally. 

Nog bijkomende vragen ?


Aarzel niet om ons per e-mail te contacteren op het clubadres :

info@smart-club.be

2

Sociale Media

3

Agenda smart fan fun klik hier

Retrospectieven

smart times 2016 -  HAMBURG